Tak jako se školní rok neshoduje s kalendářním rokem, tak ani rok mladých hasičů nezačíná 1. ledna. V lednu je práce mladých hasičů zhruba v polovině.

Mají za sebou již podzimní kolo hry Plamen a jejich hlavním úkolem je připravovat se na kolo jarní. Ovšem zimní a rané jarní měsíce nejsou pro trénink zrovna nejvhodnější dobou, a tak se musí činnost mladých hasičů projevit i na jiných místech.

únoru se mladí hasiči zúčastnili hasičského školení v garáži SDH Nové Veselí, kde si mohli prohlédnout a zčásti i vyzkoušet zásahovou techniku i oděv a byli podrobněji poučeni o činnostech ve sboru, aby jako právoplatní členi byli, jak se říká, v obraze.

Zima se plynule přehoupla v jaro a s jarem přišla jako každý rok spousta práce a akcí. Především bylo potřeba zprovoznit kulturní zařízení.  Jelikož tato brigáda byla spojena i se sběrem starého papíru, který je již tradiční záležitostí mladých hasičů, nesměly zde děti chybět. Dalším letošním úkolem byla oprava dětské garáže. Většina práce samozřejmě připadla na dospělé bratry hasiče, ale děti přiložily ruku dílu alespoň při jejím vyklízení.

Dne 11. dubna 2009 vyrazili mladí hasiči na cyklistický výlet. Jejich cílem byla rozhledna Rosička, kde se právě toho dne konal 7. ročník „Zahájení turistické sezóny“. Posledního dubna kolektiv pomáhal ozdobit májku a večer se mnozí z mladých hasičů s chutí zúčastnili večerního reje čarodějnic.

V měsíci květnu se už naplno rozjela příprava na hru Plamen. Na soutěži reprezentovalo náš sbor jedno družstvo mladých hasičů z kategorie starší, které si nacvičilo disciplíny: požární útok s vodou, požární útok CTIF a štafetu CTIF. Soutěž se konala dne 23. května 2009 v Novém Městě na Moravě. Celý den doprovázelo nepříjemné sychravé počasí, přesto se mladí hasiči snažili ze všech sil a zaběhli disciplíny, jak nejlépe uměli.

Významnou akcí roku byla pro mladé hasiče, ale i pro všechny ostatní hasiče z celé České republiky, hasičská Olympiáda CTIF, která se uskutečnila v Ostravě. Samotné olympiádě však předcházela pouť historického hasičského vozidla, které vyjelo z nedaleké Přibyslavi, kde byl také zapálen olympijský oheň. Automobil se na své cestě zastavil na několika místech, mezi nimiž byl dne 11. června i Žďár nad Sázavou. Při této příležitosti se na žďárském námětí představilo několik hasičských sborů žďárského okresu i profesionální jednotka se svojí technikou. Prostor byl vyhrazen také pro mladé hasiče a dorost, kteří předvedli ukázky ze svých soutěží. V ukázce požárního útoku CTIF zastupoval mladé hasiče právě náš novoveselský kolektiv.

24. června proběhl v budově školy branný den pro žáky, zaměstnance školy a hasiče z Nového Veselí, Bohdalova a Ostrova. Náplní cvičení byla evakuace základní školy. Cvičení se zúčastnili i mladí hasiči, kteří byli rozmístěni po celé budově školy a simulovali různá zranění. Přítomní hasiči ze zásahových jednotek je společnými silami zachraňovali.

Na konci června byla ukončena sezóna roku 2008 – 2009 a pravidelné schůzky se zrušily. Kolektiv však měl možnost účastnit se a pomáhat se všemi letními akcemi.

Pravidelné schůzky byly opět zahájeny v září. Hned se začalo s nácvikem na novou sezónu. Podzimní kolo hry Plamen proběhlo v Mostišti dne 3. října 2009. Družstvo starších postavilo dvě hlídky, které odběhly tyto disciplíny: závod všestrannosti, štafetu dvojic a štafetu 4×60m.

V polovině října opět proběhl sběr starého papíru.

V neděli 6.prosince vyjeli mladí hasiči za zábavou. Jejich cílem se stalo hlavní město ČR, Praha, kde kolektiv zhlédl film Vánoční koleda v 3D kině IMAX, navštívil Muzeum voskových figurín a prohlédl si pražskou vánoční výzdobu.

Rok uběhl jako voda a zima už je opět tu. Mladí hasiči se nadále pravidelně scházejí a chystají si kulturní program na výroční schůzi.

Za kolektiv mladých hasičů Lenka Ťupová