Rubrika: Mladí Hasiči

Střelecký den v Jámách

V sobotu 25.června2011 se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže ve střelbě, která se odehrávala na střelnici v Jámách.

Bylo možné soutěžit jak v jednotlivcích, tak i ve skupinách v kategorii mladší, starší a i dospělý.  Za náš sbor byli zapsáni 3 jednotlivci mladší, 1 jednotlivec starší a 2 dospělí.

Po prezenci soutěžících se celá soutěž odstartovala.

Soutěžilo se v těchto disciplínách:

  • střelba ze vzduchovky
  • hod granátem
  • šipky
  • střelba z praku

Vše bylo obodováno a ohodnoceno porotou, která vše zapisovala a po soutěži vyhodnotila.

Naši soutěžící se umístili následovně:

  • v kategorii MLADŠÍ:       1.místo Šromová Denisa

3.místo Dušek Daniel

7.místo Zvolánková Anita

  • v kategorii STARŠÍ           5.místo Zvolánek Aleš
  • v kategorii DOSPĚLÍ        byla vyhlášena pouze první 3 místa, na kterých jsme se bohužel neumístili.

Všechny děti i vedoucí si den náramně užili a byli překvapeni ze svého velmi dobrého umístění. Doufáme, že příští rok bude soutěž pokračovat a my se budeme opět moci zúčastnit a snad i ve větším počtu než letos.

Další fota naleznete ve fotogalerii.

Dětská soutěž

V sobotu 25.6.2011 se naše družstvo mladých hasičů zúčastní soutěže ve střelbě. Celá akce bude probíhat na střelnici v Jamách, pod záštitou místního sboru dobrovolnýc hasičů. Prezentace družstev je od 13.15. Samostná soutěž vypukne ve 14.00.

Na soutěž se moc těšíme…

Podrobnosti u ved.ml.hasičů br.Ondřeje Ambrože.

Historie mladých hasičů

Kolektiv mladých hasičů.

Počátky práce s mládeží u dobrovolných hasičů sahají až do počátku 20.století. V roce 1930 byl v našem sboru založen první hasičský dorost, do kterého se přihlásilo 18 chlapců. Vedoucím se stal učitel Jaroslav Sýkora. Tehdy se mladí hasiči neúčastnil hry Plamen, jak je tomu nyní, ale cvičili např. cvičení prostná, součástí jejich výcviku bylo také cvičení s krátkým žebříkem, obsluha  džberových stříkaček, výcvik s hadicemi a první pomoc.

V roce 1961 se náš sbor zúčastnil 1. kola v celostátní soutěži, kde žáci i dorostenky získali 1. místo. Téhož roku v okresní soutěži získali naši žáci 3. místo z 13 družstev, dorostenky 2. místo a získali tak stříbrnou plaketu. V soutěži jednotlivců byla velmi úspěšná a 1. místo s postupem do krajského kola získala tehdejší dorostenka Marie Krejzová, na 3. místě se umístila tehdejší dorostenka Marie Sýkorová.

Jedním z dalších úspěšných roků pro mladé hasiče byl rok 1966, kdy naši mladí požárníci získali na okresní soutěži 3. místo z 43družstev. Roku 1968 soutěžilo jak družstvo žáků, tak i žákyň. Obě tato družstva získala v I. kole soutěže 1. místa, ve II. kole získali žákyně 1. místo a žáci 2. místo.

Po roce 1968 kroužek mladých hasičů přerušil několikrát svoji činnost, kterou znovu obnovil roku 1983. Tehdy byl vedoucím mladých požárníků Hudec Josef a jeho pomocníky byly František Chlubna a Miloslav Poul.  Tehdy byl kroužek součástí pionýrské organizace a čítal 15 členů.

Od roku 1986 byli vedoucími mladých hasičů dále Hudec Josef a nově Jiří Sobotka. I tento rok byl pro mladé hasiče úspěšný. Naši žáci v okresním kole soutěže „Plamen“ získali mezi 60družstvy 8. místo. Na konci tohoto roku sdružoval náš sbor 35 mladých hasičů.

O rok později, tedy roku 1987, byli mladí hasiči, přesněji starší žáci, opět úspěšní a z obvodového kola, kde se umístili na 4. místě, postoupilo do kola okresního. V okresním kole získali 9. místo. Tento rok vedli družstva hasičů Jiří Sobotka a Vlastimil Dušek. Téhož roku v I. (podzimním) kole dalšího ročníku „Plamenu“ mladší žáci získali z 27 družstev krásné 1. místo. Celkově se po II. kole umístili na 3. místě.

Roku 1988 oslavil kroužek mladých požárníků 5. výročí od jeho znovu založení. Téhož roku mezi mladé požárníky přibylo 7 nových členů, kteří se velmi rychle zacvičili. Roku 1989 získali mladší hasiči na okresním kole hry „Plamen“ krásné 3. místo. I v následujících letech se mladí hasiči účastnili obvodních a okresních kol soutěží.  V tomto roce byl koncem května pro mladé hasiče a jejich rodiče uspořádán zájezd do Telče, Roštejna a Jihlavy.

Velmi úspěšným rokem však byl rok 1990 a rok 1991. V roce 1990 byl pro mladé hasiče významný tím, že bylo vybudován pro hasiče nový areál a téhož roku se II.kolo hry „Plamen“ konalo v Novém Veselí. Naši mladí hasiči se nedali zahanbit a obsadili přední místa. Mladší družstvo se umístilo na pěkném 3. místě a starší družstvo na 4. místě. Obě naše družstva postoupila do okresního kola. V roce 1991 byla naše družstva ještě více úspěšná a umístila se ve hře „Plamen“ na 1. místě, které obsadilo družstvo mladších, a družstvo starších se umístilo na 2. místě. V okresním kole pak mladší získali 3. místo a starší 2. místo, se ztrátou 1 sekundy na vítěze. Toho roku mladí hasiči čítali 12 členů.

Roku 1994 skupina mladých hasičů ukončila na pět let svoji činnost a roku 1999 se kroužek mladých hasičů obnovuje a post vedoucího zaujímá František Hanus. Tehdy se do kroužku přihlásilo 12 členů (5 dívek a 7 chlapců) a sestavili družstvo mladších. Noví členové se začali pilně připravovat na I. kolo hry „Plamen“.  Během roku se řada mladých hasičů rozšířila o 10 dalších členů, kteří sestavili družstvo starších. Na jaře roku 2000 se ve II. kole hry „Plamen“ družstvo mladších umístilo na pěkném 4. místě. Družstvo se za neúčast na kole I. neumístilo. O rok později, v roce 2001 se družstvo mladších žáků umístilo s velkým překvapením ve hře „Plamen“ celkově na nádherném 1. místě. Na podzim téhož roku došlo mezi členy mladých hasičů ke změnám, přibyli noví členové a celkový počet mladých hasičů činil 23 a také přibyla síla mezi vedoucí, kterou byla Božena Veselá.

Roku 2002 se uskutečnil první hasičský týdenní tábor. Celý týden mladí hasiči se svými vedoucími strávili v rekreačním středisku Prudká u Nedvědice. Téhož roku přibyl mezi vedoucí Ladislav Ficek.

V roce 2003 se naše družstvo účastnilo Poličské pohárové soutěže v požárním sportu dětí. Naše družstvo mladších se umístilo na 11. místě. Úspěšnější však byli jednotlivci. Na 1. místě se v běhu na 60 m s překážkami v kategorii starších umístil Lukáš Kourek. Tento rok se starším žákům vedlo, v podzimním kole hry „Plamen“ obsadili společně s Lavičkami 1. místo.

V dalších letech došlo k poklesu členů mladých hasičů, což se změnilo roku 2005 náborem nových členů. Tehdy počty mladých hasičů byly následovné.  13 členů mladších žáků a 6 dorostenců. Řady mladých hasičů se nerozšířily jen o nové členy, ale i o posilu mezi vedoucí, kterou se stala Michaela Prokešová. Během následujícího roku bylo vytvořeno družstvo starších žáků o počtu 7členů. Družstva se svědomitě připravovala na jednotlivá kola hry „Plamen“. Někdy se jim vedlo více a někdy méně. Během několika let Lenka Ťupová, dříve členka dorosteneckého družstva, se přidala k vedoucím mladých hasičů.

V roce 2010 vzniklo nové družstvo dorostenek, které bylo hned při své první soutěži velmi úspěšné, na podzimním kole hry „Plamen“ a obsadilo 1. místo.

V současné době, tedy nyní na počátku roku 2011 kolektiv mladých hasičů bojuje s nedostatkem členů a tedy není možné sestavit družstvo, které by se mohlo účastnit soutěží. Zatím jediným družstvem je družstvo dorostenek, které se připravuje na jarní kolo hry „Plamen“.

Výlet do Prahy

V neděli 6. 12. 2009 se uskuteční výlet mladých hasičů do Prahy. V hlavním městě máme v plánu navštívit Muzeum voskových figurín a také 3D kino, ve kterém bychom rádi zhlédli film Vánoční koleda. Věřím, že se nám výlet vydaří a společně se tak naladíme na kvapem se blížícíVánoční svátky.

Podrobnosti o výletu budou všem mladým hasičům včas sděleny.

Za vedoucí kolektivu mladých hasičů M. Prokešová

© 2024 SDH Nové Veselí

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑