SDH Nové Veselí

Základy prevence požární ochrany pro občany

 1. Bezpečné používání kamen a krbů:

  • Pravidelně kontrolujte a čistěte komíny a kameny před začátkem topné sezóny.
  • Udržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů, jako jsou závěsy a nábytek.
 2. Odpovědná manipulace s ohřívači:

  • Držte přenosné ohřívače daleko od hořlavých materiálů a nikdy je nenechávejte bez dozoru.
  • Vypínejte ohřívače před spaním nebo opuštěním místnosti.
 3. Bezpečné používání svíček:

  • V zimním období, kdy je pravděpodobnost používání svíček vyšší, umístěte je na stabilní podložky mimo dosah zvířat a dětí.
  • Zhasínejte svíčky, když opouštíte místnost nebo jdete spát.
 4. Správné skladování paliv:

  • Skladujte dřevo a jiná topná paliva daleko od ohně a v suchém prostoru.
  • Uchovávejte paliva v bezpečných a uzavřených nádobách.
 5. Bezpečné používání elektrických přístrojů:

  • Udržujte elektrické přístroje, jako jsou topné deky nebo ohřívače, v dobrém stavu a nepoužívejte poškozené spotřebiče.
  • Vyhněte se přetěžování elektrických obvodů v důsledku připojení více spotřebičů k jedné zásuvce.
 6. Kontrola izolace a těsnění oken:

  • Ujistěte se, že okna a dveře jsou těsně uzavřeny, aby minimalizovaly průvan a snížily potřebu intenzivnějšího vytápění.
  • Pravidelně kontrolujte izolaci a těsnění oken a opravujte případné mezery.
 7. Bezpečné používání vánočních ozdob:

  • Držte vánoční světla a dekorace v dobrém stavu, abyste minimalizovali riziko zkratu.
  • Nevkládejte světla do blízkosti hořlavých materiálů nebo na přístroje, které se mohou přehřát.
 8. Vzdělávání rodiny o bezpečnosti v případě požáru:

  • Seznamte všechny členy rodiny s plány úniku a místy setkání v případě požáru.
  • Cvičte evakuaci a používání hasících přístrojů, aby byla rodina připravena na případné nebezpečí.
 9. Používání bezpečnostních prostředků:

  • Mějte k dispozici hasicí přístroje, hasicí deky a znáte jejich správné použití.
  • Pravidelně kontrolovat a udržujte bezpečnostní prostředky v domácnosti.
 10. Opatrnost s elektrickými přístroji v posteli:

  • Vyhněte se používání elektrických přístrojů, jako jsou topné deky, v posteli bez dohledu.
  • Vypněte elektrické přístroje, když jdete spát, abyste minimalizovali riziko přehřátí.