Díky dlouhodobému suchu jsme byli požádáni panem starostou o pravidelné zalévání  stromků v Novém Veselí a přilehlém okolí. Toto zalévání se také týkalo stromků, které si občané vysázeli na Vortě sami a také  vysázené aleje  Petra Vejvody.