Dne 18. ledna proběhla v KD Poděšín VVH Okrsku Nové Veselí. Jako na všech úrovních řízení SH ČMS, i zde byl zvolen nový výbor okrsku. Starostkou okrsku Nové Veselí se stala sestra Věra Sobotková z SDH Újezd. Při této příležitosti poděkovali přítomní odstupujícím funkcionářům. Funkci velitele okrsku vykonával 25let bratr Stanislav Chalupa z našeho sboru.

Novým velitelem okrsku a zároveň zástupcem za SDH Nové Veselí byl zvolen bratr Ing. Oldřich Veselý.