Dne 9.června 2012 se v Ostrově nad Oslavou konala okresní soutěž v požární klasice.

Jak je již známo, na tuto soutěž postupují ta družstva, která se v okrskové soutěži umístí na 1.místě. Zatím vyjímkou jsou družstva žen, která postupují automaticky. I přesto, že se naše družstvo mužů velice zlepšilo v útoku, na postup do okresního kola to nestačilo. Z mužů postoupilo družstvo SDH Újezd. Naše družstvo žen SDH Nové Veselí v okrsku obsadilo 1.místo, tudíž se okresní soutěže zúčastnilo.

Bohušel letošnímu ročníku počasí příliš nepřálo, ale hasiči se vody nebojí, takže vše proběhlo hladce bez větších komplikací. Soutěžilo se ve 3 disciplínách: v požárním útoku, ve štafetě 8x100m a v teorii.  Našemu družstvu žen se dařilo ve všech disciplínách a s přehledem obsadilo 1.místo.

Zde můžete zhlédnout amatérská videa: požární útok a štafeta.