V sobotu 7. července 2001 sešli se členové hasičského sboru s delegacemi hasičů okrsku Nové Veselí a hosty na slavnostní valné hromadě. Starosta obce pan Ivo Jonák předal při zahájení jednání historický prapor, který daroval obecní úřad Nové Veselí hasičskému sboru. Ve svém vystoupení prohlásil, že se jedná o nejaktivnější organizaci v obci. Někteří členové sboru převzali od starosty SDH ocenění za dlouholetou obětavou práci pro sbor. Náměstek starosty ÚSH ČMS Jan Dřínek předal celému kolektivu hasičského sboru medaili za „Za mimořádné zásluhy„.
V neděli 8. července byl historický prapor v kostele sv. Václava posvěcen společně se soškou sv. Floriána. Světící kněz připnul na žerď praporu stuhu s datem konání tohoto aktu. V dalším dopoledním programu byli všichni členové SDH i mladí hasiči přijati v obřadní síni obecního úřadu v Novém Veselí, kde jim starosta obce blahopřál, poděkoval za vzornou spolupráci při všech akcích v obci a všichni hasiči se zapsali do pamětních knihy obce. Na místním hřbitově uctili památku zemřelých členů položením květin na jejich hroby.
V odpoledních hodinách prošel průvod hasičů obcí a u pomníku padlých byla položena kytice. Ve sportovní areálu seznámil starosta SDH bratr Ladislav Vencálek všechny přítomné hasiče a občany se 110-ti letou historií sboru. Dále pokračovaly ukázky výcviku mladých hasičů, sboru Nové Veselí, Hasičského záchranného sboru územní odbor Žďár nad Sázavou, sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – zámek. V závěru odpoledne měli všichni možnost si prohlédnou výstavku historických dokumentů v zasedací místnosti hasičské zbrojnice a další historickou techniku vystavenou na nádvoří zbrojnice.