Tak jako  soutěží mezi sebou sportovci, tak i dobrovolní hasiči mají své soutěže, ve kterých poměřují svoji rychlost při požárním útoku, či znalosti týkající se požární ochrany.

Jedna z takových soutěží se odehrála 19. června 2010 v Měříně a bylo to okresní kolo v „Klasice“ družstev SDH. Této soutěže se účastní ta družsta, která se umístila na 1.místě v kole okrskovém a družstvo našich žen SDH patřilo mezi ně. Na místním fotbalovém hřišti se sjelo celkem 31 družstev SDH, z toho 12 družstev ženských a 19 družstev mužských. A v čem družstva soutěžila? V požárním útoku, ve štafetě 8x50m a v teorii.

Celá soutěž byla zahájena nástupem všech družstev a vylosováním čísel. Naše ženské družstvo si vylosovalo číslo 2. Poté začla jednotlivá družstva postupně plnit všechny disciplíny. Jakmile všichni splnili své úkoly, proběhlo vyhodnocení a následovalo vyhlášení výsledků.

A jak se vedlo našim ženám? S celkovám součtem časů 151,76 s se umístili na 1.místě. Z družstev mužů se na 1. místě umístili dobrovolní hasiči z Újezda.