V minulých dnech byla naše jednotka požádána o technickou výpomoc – odstranění vosích hnízd. A to v Újezdě (rodinný dům) a v Novém Veselí. Jednotka na místě odstranila vosí hnízda.