Výroční valná hromada

Dne 29.12.2009 se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru.

Napsat komentář

Výroční valná hromada 2009

Dne  29. prosince 2009 proběhne výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů z Nového Veselí . Členové SDH a pozvaní hosté , se v 18:00 h. sejdou v místní sokolovně , aby zhodnotili práci sboru a zásahové jednotky za uplynulý rok . Letošní VVH je volební . To znamená , že na plnění plánu práce , v novém a dalších pěti letech , bude dohlížet nově zvolený výbor . Účast na výroční schůzi je morální povinností každého člena sboru . Členové zásahové jednotky mají tuto povinnost umocněnou na druhou .

Program VVH .

1)   Zahájení a přivítání hostů

2)   Volba volební a návrhové komise (3+3)

3)   Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2009

4)   Zpráva revizora účtu SDH

5)   Volba výboru SDH

6)   Volba delegátů SDH na VVH okrsku

7)   Volba delegátů SDH na Okresní shromáždění delegátů SDH

8)   Návrh činnosti na rok 2010

9)   Diskuse (ocenění členů)

10)   Usnesení

11)   Závěr

Napsat komentář

© 2023 SDH Nové Veselí

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑