Výroba replik, reverzní inženýrství,
3D tisk, 3D skenování,
konstrukční činnost

Komplexní řešení pro vaše projekty doma i v práci

Služby

Kompozitní 3D tisk

mark-two-hero

Jedná se o metodu 3D tisku z nylonu plněného uhlíkovými vlákny (metoda FDM). Zároveň lze modely vyztužovat kontinuálním zatisknutí uhlíkových, skelných nebo kevlarových vláken. Pevností jsou výsledné výtisky srovnatelné s hliníkovými slitinami, při mnohem větší houževnatosti.

3D tisk - metoda MSLA

asascasacs

Metoda využívá technologii vytvrzování tekutého fotopolymeru (resinu) pomocí UV světla. Zhotovené kusy mají tloušťku tiskových vrstev   0,01 – 0,05 mm, což zajišťuje v podstatě jednolitý povrch. Produkty jsou po vytištění přesunuty do vytvrzovací stanice, která zajistí stabilitu materiálu. Nevýhodou je omezené spektrum barev a druhů materiálů.

3D tisk - metoda FDM

bambu-lab-x-carbon-cambo

Metoda výroby 3D výtisku vytlačováním termoplastu z trysky a jeho nanášení v tenkých vrstvách. Možnost využití širokého spektra materiálů (PETG, PLA, PC Blend, ASA …). Výhodou je rychlá a relativně levná výroba prototypů i funkčních dílů. Dále potom široká škála barev pro jednotlivé materiály. Nevýhodou jsou neizotropní vlastnosti při zatěžování modelu a viditelnost tiskových vrstev.

3D skenování

scan3

Tato technologie dokáže převést reálný výrobek do virtuální podoby. Metoda je vhodná zejména pro replikování dílců, vytváření výrobní dokumentace, ale i pro měření dílců. Výstupem z 3D skeneru je tzv. mračno bodů a soubor STL. Tyto data je nadále nutné upravit tak, aby vznikl snadno editovatelný CAD formát například STP, IGS či jiné. Nabízíme jak skenování, tak i úpravu dat, případně tvorbu výkresové dokumentace.

Výtisky z kompozitních materiálů s kontinuálně zatištěným výztužným vláknem dokáží svými vlastnostmi překonat hliníkové díly. Hodí se tak pro výrobu přípravků, nástrojů, čelistí, příslušenství a dalších funkčních dílů.

Tato tisková metoda je kombinací dvou, a to FDM – tisk základního materiálu tavením termoplastického drátu a nanášením ve vrstvách a CFR (continual fiber reinforcement) – což je kontinuální zažehlování výztužných vláken do vrstev tištěného objektu.

Základní materiály jsou Onyx a Nylon white, výztužná vlákna potom uhlíková, skelná, HSHT a Kevlar.

Onyx – kompozitní stavební materiál, který je sám o sobě plněný mikroskopickými uhlíkovými vlákny. Jeho použití je univerzální, vysoká kvalita výtisků, vysoká pevnost a chemická odolnost. Pevnost v tahu je přibližně 71 MPa bez výztužných vláken. Teplotní deformace začíná při 145°C.

Nylon white – jedná se o čistý termoplast nylon. Vhodný pro ergonomické povrchy a aplikace. Lze ho barvit běžnými způsoby. Prodloužení při zlomení se pohybuje okolo 150%.

Karbonové vlákno – vysokopevnostní vlákno, které se zažehluje do tiskových vrstev. Při vyztužení lze dosáhnout pevnosti srovnatelné s materiálem 6061-T6 (Hliník). Pevnost v ohybu je 540 MPa.

Kevlarové vlákno – speciální vlákno, které se hodí pro dynamicky a rázově namáhané součásti. Díly jsou odolné proti prasknutí. Odolává rázům o síle až 2000 J/m.

Skelné vlákno – základní, nejlevnější varianta vyztužení 3D tištěných modelů. Pevnost takových dílů se pohybuje cca na 10-ti násobku pevnosti ABS. Pevnost v ohybu je 200 MPa.

HSHT – speciální skelné vlákno, které odolává vysokým teplotám a velkým zatížením. Pevnost je srovnatelná s uhlíkovými vlákny. Výhodou však je jeho možnost použití při vysokých teplotách. Pevnost v ohybu se pohybuje okolo 420 MPa.

Speciálně podle požadavků zákazníka lze kombinovat stavební a výztužný materiál. Po dohodě lze výztuže přidat pouze v kritických místech nebo v celém objemu součásti.

Jde o metodu tavení termoplastu, který je dodáván ve formě drátu (filamentu). Výchozí materiál se protlačuje tryskou, která má nejčastěji průměr 0,4 mm a následně se nanáší v tenkých vrstvách na modelovací podložku. Po nanesení kompletní vrstvy se podložka posune o výšku vrstvy směrem dolů a započne nanášení další vrstvy, dokud není model vytištěn celý.
U některých modelů je nutné využívat podpory, které jsou ze stejného materiálu, jako je stavební, a musí se po tisku mechanicky odstranit. Podpěry jsou nutné v případech, kdy by mohlo docházet ke zhroucení tisku.

Je možné tisknout celou škálu materiálů, nejčastěji je to PETG, PC blend, PLA, ASA, FLEX, TPU a další. Výhodou této metody je, že existuje na výběr celá řada materiálů a barev. Další výhodou minimální množství vzniklého odpadu a nízká cena.
Nevýhody této metody jsou viditelné tiskové vrstvy, v závislosti na jejich tloušťce. Další nezanedbatelnou nevýhodou je neizotropní pevnost v závislosti na směru zatěžování materiálu.

Jedná se o výrobní metodu založenou na chemické reakci vstupního materiálu s UV světlem

Tekutý vstupní materiál, tzv. resin, je pomocí ozařování UV světla vytvrzován a vytváří tak požadovaný model.

Výhoda této metody je vysoká přesnost, téměř neviditelné tiskové vrstvy a ve srovnání s metodou FDM i rychlost tisku.

Nevýhodou metody je omezený výběr materiálů a omezená škála barev.

Nejčastější materiály jsou: Standart resin, ABS-like resin

  • Možnost vytvoření 2D a 3D dokumentace
  • Tvorba výkresové dokumentace
  • Tvorba dat pro plošné obrábění
  • Tvorba dat pro 3D tisk a CAM
  • Práce s 3D skenerem a následné zpracování dat
  • Tvorba „živých“ CAD dat podle výchozí předlohy

KONTAKTUJTE NÁS


Neváhejte se na nás obrátit i s jakýmkoliv nápadem a prosbou v oblasti reverzního inženýrství, 3D tisku a 3D skenování. Nebojíme se nových výzev a řešení.

Objednávky a poptávky pro Vás individuálně zpracujeme na základě zaslání emailu nebo dle telefonické domluvy.

JAK PRACUJEME

O NÁS

Jsem absolventem Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, kde jsem se specializoval na obor Strojírenská technologie. Během studií jsem neustále rozvíjel své praktické dovednosti a získával cenné zkušenosti v oblasti konstrukce a technologie prací ve firmách v regionu.

Základním kamenem našeho tvůrčího procesu je láska ke starší technice, která si uchovává stále svou hodnotu a kouzlo. Během desetiletí tyto stroje sloužily na práci, ale i pro pobavení. Nicméně tokem času máme omezené možnosti, kde získat náhradní díly ke svým strojům. Pomocí reverzního inženýrství jsme schopni vyrobit věrohodné a hlavně funkční repliky dílů, jimiž lze nahradit ty, které jsou poškozené, neúplné nebo chybějící.

Nicméně nevěnujeme se pouze replikám na veterány, ale obecně nabízíme možnosti výroby aditivními technologiemi, jak pro jednotlivce, tak i pro firmy.

REFERENCE

6__1

www.motoveterandily.cz

-zde nabízíme naše produkty vyráběné SLA metodou, konkrétně kryty sání na Stadion S22

Snímek obrazovky 2023-11-30 162613

www.fichtlkramek.cz

kompletní nabídka námi vyráběných replik na veterány

logo_masterskala_male

www.masterskala.cz

-konstrukční činnost při vývoji zdravotnických zařízení (infuzní stojany, lavážní zařízení, infuzní pumpy…)