10.2.2012 jsme uspořádaly výlet na Pražské letiště, byla domluvena prohlídka letiště a letištní hasičské zbrojnice. Každý z účastníků si našel něco co ho zaujalo.