Školení nositele dýchací techniky

Školení se uskutečnilo ve dnech 28.1.2001 a 29.1.2011 v učebně HZS Žďár nad Sázavou.

Jako první  probíhala teoretická část přípravy, kdy jsme se seznamovali s dýchací technikou,jak ji použít a také jak chránit techniku, ale i sebe.. Jedním ze způsobů, jak můžeme chránit sebe je, že si během použití dýchacího přístroje budeme hlídat množství vzduchu v přístroji.

Pro jeho výpočet slouží jednoduchý vzoreček: Čas = (tlak v barech*oběm láhve)/průměrná spotřeba vzduchu za minutu

Příklad: T=(300*6)/60

T=30 minut vzduchu při spotřebě 60l/min(což je spotřeba při lehké práci)

Příklad je na náš typ dýchací technikyDräger, přetlakový autonomní dýchací přístroj s tlakovým

vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem, kterými je naše družstvo vybaveno.

Také nám bylo ukázáno použítí ochraného obleku proti sálavému teplu s DT.

V závěru teoretické části jsme všichni museli nabyté zkušenosti a vědomosti prokázat v testu.

Po teoretické části následovala část praktická, ve které nás čekala zátěžová zkouška a výpočet spotřeby vzduchu při větší zátěži, což byl výšlap v dýchací technice do sušící věže HZS.

Jakmile poslední z naší skupiny zdolal věž, přesunuli jsme se k poligonu.  Ten simuluje prostor při požáru s nulovou viditelností a nutností použít DT. Zde byl náš cíl jasný:  zmapovat prostředí, najít východ a tři tlakové láhve. Byli jsme rozděleni na 3 družstva po 4 členech. Každé družstvo mělo své uspěchy a neúspěchy. Po této zkoušce jsme obdrželi potvrzení o možnosti nosit DT.