Dne 6.6.2010 proběhl v hasičském areále dětský den, který pořádali místní hasiči společně s kulturní komisí městyse Nové Veselí. Kulturní komise, jako každý rok, si pro děti připravila veselé malování křídami.Obrázky se malířům podařily a malí výtvarníci byli odměněni pěknými cenami.

Malování však nebyla jediná činnost, kterou zahrnoval dětský den. Naši dobrovolní hasiči, jak velcí tak mladí, si pro děti připravili spoustu zajímavých soutěží. A v čem se soutěžilo? V lovení ryb, ve srážení kuželek rozhozením hadice, v lyžování, ve stavění pyramidy z kelímků naplněných vodou, v jízdě na koloběžce či kole,prolézalo se tunelem. Nesmíme ani opomenout speciální „hasičskou disciplínu“ ve stříkání vodou. Dobrovolníci museli překonat překažky, přenést hasicí přístroj a nakonec stříkáním srazit kelímek.

Za všechny splněné disciplíny soutěžíci sbírali žetony, které pak vyměňovali za pěkné ceny.

V rámci dětského dne měli návštěvníci možnost shlédnout také ukázky požárních útoků, které předvedli mladí hasiči a také ostatní pořadatelé.

Doufám, že se všem dětský den líbil a že se všichni dobře bavili.

Za rok se budeme těšit.

Útok pořádatelů