Dne 10.6.2010 proběhl na hasičské zbrojnici dětský den.