Autor: hanus

Místní organizace Strany práv občanů.

Založení Místní organizace Strany práv občanů.  
V neděli 10. ledna 2010 proběhla ustavující schůze Místní organizace Strany práv občanů (SPO). Jedenáct zakládajících členů předalo své přihlášky k podpisu přítomnému členu Přípravného výboru panu ing. Jaromíru Schlingovi . Je symbolické, že první buňka nové politické strany, která by ráda zasáhla již do květnových parlamentních voleb, vznikla právě v Novém Veselí. Zakladatelem a
patrně i budoucím předsedou SPO je občan Nového Veselí pan ing. Miloš Zeman.
Jestli pan Zeman podá přihlášku k členství v místní organizaci, se dozvíme 20. ledna v 19. hodin na zasedací místnosti hasičské zbrojnice, kde proběhne
slavnostní veřejná schůze MO SPO v Novém Veselí.

Předseda MO SPO František Hanus

1261055122_200912170216_DDD_1

Výroční valná hromada 2009

Dne  29. prosince 2009 proběhne výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů z Nového Veselí . Členové SDH a pozvaní hosté , se v 18:00 h. sejdou v místní sokolovně , aby zhodnotili práci sboru a zásahové jednotky za uplynulý rok . Letošní VVH je volební . To znamená , že na plnění plánu práce , v novém a dalších pěti letech , bude dohlížet nově zvolený výbor . Účast na výroční schůzi je morální povinností každého člena sboru . Členové zásahové jednotky mají tuto povinnost umocněnou na druhou .

Program VVH .

1)   Zahájení a přivítání hostů

2)   Volba volební a návrhové komise (3+3)

3)   Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2009

4)   Zpráva revizora účtu SDH

5)   Volba výboru SDH

6)   Volba delegátů SDH na VVH okrsku

7)   Volba delegátů SDH na Okresní shromáždění delegátů SDH

8)   Návrh činnosti na rok 2010

9)   Diskuse (ocenění členů)

10)   Usnesení

11)   Závěr

© 2023 SDH Nové Veselí

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑