Výjezd zásahové jednotky v pondělí 19.5. v 12:38 do obce Sirákov na likvidaci úniku ropných látek.