Tento rok byl na požáry a technické pomoci slabý. Zasahovaly jsme pouze jako dohled nad neklidným ohništěm při pálení klestí v oblasti mezi Novým Veselím a Bohdalovem