Starosta:                                       František HANUS

Náměstek starosty:               ing. Oldřich VESELÝ

Velitel:                                           Stanislav CHALUPA st.

Hlavní strojník:                         Vladimír VESELÝ

Ekonomka:                                  Marta HRONOVÁ

Referentka žen:                       Lenka ZABLOUDILOVÁ

MTZ:                                               Pavel NEDĚLKA

Jednatel:                                      Vladimír VESELÝ ml.

PR + medializace:                   Stanislav CHALUPA ml.

Kulturní referent:                   Petr HANUS

Zapisovatelka:                          Lenka ŤUPOVÁ

Vedoucí kolektivu MH:       Ondřej AMBROŽ

Hospodář, pokladník:            Jana KŘEHLÍKOVÁ